Blog

Zelená strecha

Extenzívne zelené strechy sú tvorené nízkou zeleňou
a výška vegetačného súvrstvia je maximálne 150 mm.
Extenzívna zeleň je forma vegetácie, ktorá sa dokáže udržať a rozvíjať sama.
Má schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam a nie je náročná na starostlivosť,
je potrebné ju iba zvelaďovať a udržiavať. Sú to hlavne machy, rozchodníky,
trávy a byliny.

Intenzívne zelené strechy sú tvorené väčšími porastmi. Výška vegetačného súvrstvia

je viac ako 200 mm. Sú to hlavne trávnaté plochy, kríky a stromy. Vegetácia kladie
vyššie nároky na štruktúru vrstiev, pravidelné zásobovanie vodou a živinami.
Je nutná pravidelná starostlivosť.

Výhody zelených striech : 

  • zabraňujú prehrievaniu striech a fungujú aj ako zvuková izolácia
  • poskytujú estetický zážitok
  • zadržiavajú vodu a spomaľujú jej odtok, čím odľahčujú kanalizáciu
  • produkujú kyslík a zadržiavajú oxid uhličitý
  • Viaže prach a filtruje škodliviny 
Blog / Zelená strecha
Blog / Zelená strecha
Blog / Zelená strecha
Blog / Zelená strecha
Blog / Zelená strecha
Blog / Zelená strecha
Blog / Zelená strecha
Blog / Zelená strecha


Zoznam článkov