Blog

DELTA-MAXX PLUS

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difúzne otvorená, vetrotesná poistná hydroizolácia s integrovaným samolepiacim okrajom pre dvojplášťové šikmé strechy zateplené na celú výšku krokiev. Pre strechy debnené aj bez debnenia.

Až o 30 % nižšia výmena vzduchu spôsobená infiltráciou a až o 9 % nižšie náklady na vykurovanie. Tepelná izolácia je z vonkajšej strany vetrotesne ochránená. Integrovaný samolepiaci okraj a hladená spodná textília urýchľujú pokládku. Rastrovaný povrch pásu uľahčuje presné rezanie. Pozdĺžny okraj pásov v šírke ca. 5 mm bez spodnej textílie slúži ako pomocná zábrana proti vzlínaniu vlhkosti do presahov. Vysoko pevná, zaťažiteľná a extrémne odolná pri prechádzaní po latách. Fólia vychádza z viac než 20 ročných praktických skúseností na strechách v celej Európe. Odpadá potreba chemickej impregnácie dreva podľa DIN 68800-2. Spĺňa kritériá nemeckých bezpečnostných predpisov ako ochrana proti prepadnutiu striech pod označením BG. Nadštandardná 15 - ročná záruka na funkčnosť fólie pri dodržaní podmienok stanovených výrobcom.  

Blog / DELTA-MAXX PLUS
Blog / DELTA-MAXX PLUS
Blog / DELTA-MAXX PLUS


Zoznam článkov