Blog

Väzníkový krov v spolupráci s firmou KROVPLUS s.r.o

Výhody väzníkových konštrukcií:          KROVPLUS s.r.o 
 • nižšia spotreba dreva o (10 až 40%) ako u tradičných tesárskych krovov
 • každý jeden drevený prvok použitý pri výrobe väzníkov je staticky nadimenzovaný a optimalizovaný
 • pri návrhu sa používa vysokovýkonný software a umožňuje navrhnúť drevenú väzníkovu konštrukciu rôznych tvarov na akýkoľvek objekt a na potrebne zaťaženie, ktoré zohľadňuje príslušnú snehovú aj vetrovú oblasť, vrstvy strešného plášťa, stropu, ale tiež funkciu väzníkovej konštrukcie
 • drevené väzníky sú vyrábané v priemyselných halách a preto je zaručená kvalita výrobného procesu nezávislá od klimatických podmienok
 • vysoký stupeň prefabrikácie
 • všetky drevené prvky použité pri výrobe väzníkov sú štandardne impregnované proti škodcom a plesniam, ktoré poškodzujú rezivo, ešte pred samotným zostavením väzníkov
 • oceľové platničky (styčníkove dosky) použité pri výrobe väzníkových konštrukcií sú pozinkované (odolnosť proti korózii)
 • tým, že pri výrobe väzníkov sa používa menej reziva, konštrukcia je ľahšia a má menšie priťaženie základov, stien (výhoda pri strešných rekonštrukciách i budovaní nadstavieb)
 • možnosť väčších rozponov bez vnútorných podpôr (až do 30m)
 • voľná dispozícia vnútorného priestoru – väzníkový krov je uložený iba na obvodových stenách (napr. bungalovy)
 • pri použití väzníkov je potrebný menši počet nosných priečok (výkopy, základy, tenšie steny, železobetónové vence) – viac vnútorného priestoru
 • nižšie nároky na montáž
 • rýchlejšia doba výstavby oproti tesárskemu krovu
 • v jednej operácii montáž nosnej konštrukcie pre strop i strechu
 • možnosť navrhnúť aj odkladací pôjdny priestor v medzipodstreší
 • tieto drevené väzníkove konštrukcie sú použiteľné pre všetky typy strešných konštrukcií a krytín
Blog / Väzníkový krov
Blog / Väzníkový krov
Blog / Väzníkový krov
Blog / Väzníkový krov
Blog / Väzníkový krov
Blog / Väzníkový krov
Blog / Väzníkový krov


Zoznam článkov