Referencie

Zelená strecha

 1. Nosná oceľová kontštrukcia 
 2. Drevené trámy
 3. Plné debnenie OSB P+D 25 mm 
 4. Parozábrana 
 5. Spádovanie polystyrénom 2 % sklon 
 6. Geotextíloa 300 g/m2
 7. Fatrafol 
 8. DELTA Floraxx Top (Pevný, hydroakumulačný drenážny  pás s integrovanou geotextíliou)
 9. Strešný substrát Extenzívny 
 10. Rastliny 
 11. Realizácia Pod Strechou Stav s.r.o yes
Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha
Referencie / Zelená strecha

Zoznam referencií: